Nghỉ từ ngày thứ Tư (03/02/2021) đến hết ngày thứ Ba (16 /02/2021).                   (Nhằm ngày 22/12/2020 đến hết mùng 05/01/2021 )Vào học thứ 4 ngày 17/02/2021 nhằm ngày mùng 06/01/2021.